Opis

Wszystkie nabożeństwa oprócz środowych, odbywają się w budynku zboru w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 33
* Poniedziałek – nabożeństwo modlitewne o godz. 18:00;
* Wtorek – godz. 18:00 – spotkania siostrzane.
* Środa – Spotkania biblijne w Bielawie (nowy obiekt) Ul. 1 maja 34a – środa g 18:00
* Czwartek – nabożeństwa z nauczaniem Słowa Bożego o godz. 18:00;
* Niedziela – nabożeństwo ewangelizacyjne (z Wieczerzą Pańską w każdą pierwszą niedzielę miesiąca).

Zapraszamy Cię więc serdecznie na społeczność chrześcijan w Dzierżoniowie, do miejsca chwały dla Boga, głoszenia pełnej ewangelii i przeżywania obecności Bożej. Pamiętaj: Jezus wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam! On żyje i jest nadzieją dla Ciebie!
Jesteśmy kościołem zielonoświątkowym, społecznością która wywiera wpływ na swoje miasto oraz okolicę poprzez zarówno ewangelizację jak i systematyczną pomoc charytatywną dla najuboższych rodzin.
Organizując przy tym różne akcje i spotkania gdzie rozdajemy żywność i odzież dla tych ludzi ale przede wszystkim niesiemy im Dobra Nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. W zborze znajduje się również szkółka nauczania dzieci i młodzieży. Praca charytatywna, to około 60 ubogich rodzin, które regularnie otrzymują pomoc. Na nabożeństwach zboru Betezda w Dzierżoniowie jak i w Bielawie, często usługują zaproszeni goście z kraju i z zagranicy. Zapraszamy do nas, spędzimy razem czas na nabożeństwie i z pewnością Bóg da Wam pokój, że ten Zbór, to Jego dzieło, o które On sam dba i umacnia Swoją łaską. Pozdrawiamy Was w imieniu Pan panów i Króla królów – Jezusa.
Akcja Dar Serca zrodziła się w marcu 2002 r. Jej organizatorami są członkowie Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Betezda w Dzierżoniowie. Celem naszym jest głoszenie Ewangelii oraz nieść pomoc sierocie i wdowie, rodzinom wielodzietnym, ludziom ubogim i bezdomnym, oraz podejmowanie działań na rzecz pomocy dzieciom specjalnej troski. Fundusze na realizację naszego celu pozyskiwane są dzięki dobrowolnym wpłatom członków kościoła, ludzi dobrej woli, poprzez rozprowadzanie kartek świątecznych, kalendarzy, własnych wypieków itp. Zajmujemy się również bezpłatnym pozyskiwaniem żywności, odzieży, art. szkolnych, zabawek dla dzieci, środków czystości, mebli, sprzętu rehabilitacyjnego i przekazywaniem go w/w grupom społecznym.
DZIAŁANIA podejmowane przez akcję Dar Serca.
* Pozyskiwanie żywności, odzieży, artykułów szkolnych, zabawek itp. na cele charytatywne.
* Systematyczne obdarowywanie w/w grup społecznych paczkami żywnościowymi, odzieżą, art. gospodarstwa domowego (ok. 1 raz w miesiącu).
* Zaopatrywanie w artykuły szkolne dzieci i młodzieży.
* Wspieranie pozyskanymi artykułami w/w grup społecznych oraz domów dziecka, szpitali, ośrodków specjalnych itp.
* Organizowanie cyklicznych spotkań ewangelizacyjnych.
* Stołówka dla ubogich w nowo-otwartym (2007 r.) obiekcie w Bielawie k/Dzierżoniowa (pow. 760 m2) przeznaczonego na działalność charytatywno-sakralną.
Możesz do nas takze zadzwonić Tel.074/832 14 31 ,
napisać E-mail do pastora:
Andrzej Daniel Oświeciński ( pastordaniel@wp.pl ).

Komentarze

Zostaw komentarz