Prace na ukończeniu

Po kilkuletniej służbie serwis przechodzi gruntowne zmiany. Jesteśmy na finiszu unowocześniania wyglądu i poprawy jego funkcjonalności. Pozostało nam jeszcze nanieść poprawki do tekstu (polskie znaki, poprawność języka). Serwis ewangelikalni.pl to inicjatywa mająca na celu bycie informatorem środowisk ewangelikalnych w Polsce (i polskich na świecie). Jego podstawowym zadaniem jest stanie się źródłem informacji o miejscach zgromadzeń polskich kościołów (zborów) ewangelikalnych (ewangelicznych). Wychodząc na przeciw organizacjom i firmom, które podzielają przekonania ewangelikalne dodaliśmy dodatkowe kategorię. Co za tym idzie, zakończył istnieje inny serwis, który te cele realizował.
Read more
  • 0