Opis

CEF Press poleca materiały dla nauczycieli i rodziców do nauczania dzieci w Szkole Niedzielnej czy na zajęciach religii protestanckiej.

Od ponad 40 lat Społeczność Ewangelizacji Dzieci (CEF Polska) zaopatruje kościoły chrześcijańskie w Polsce w literaturę dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Społeczność Ewangelizacji Dzieci to międzynarodowa i międzywyznaniowa organizacja misyjna znana na świecie jako Child Evangelism Fellowship (CEF). Pracuje już w 190 krajach. W 1994 roku zostało zarejestrowane Wydawnictwo CEF Press, które przejęło odpowiedzialność za przygotowanie, promocję i rozpowszechnianie materiałów Społeczności Ewangelizacji Dzieci w Polsce. CEF Press jest gałęzią wydawniczą Społeczności Ewangelizacji Dzieci i jest gotowe nadal pomagać kościołom, szkołom, księgarniom, bibliotekom, nauczycielom, rodzicom uczyć dzieci o jedynym Bogu.

Komentarze

Zostaw odpowiedź