Opis

Od czerwca 2006 r. zbór przeniósł swoją siedzibę do Czechowic-Dziedzic i rozpoczął nowy etap swojej działalności, a praktycznie zaczął tam swoje funkcjonowanie od podstaw. Początkowo zgromadzenia odbywały się w domu prywatnym braterstwa Kędziorów w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Pocztowej. Trwało to pół roku od czerwca do grudnia 2006 r. Od stycznia 2007 r. wynajęto i zaadaptowano pomieszczenia w budynku dworca PKP na stacji Czechowice-Dziedzice Południowe przy ul. Dworcowej. Dnia 3.05.2007 r. o godz. 9:30 odbyło się nabożeństwo połączone z oficjalnym otwarciem nowej siedziby zboru. Nabożeństwa odbywały się w niedziele o godz. 9:30 oraz w środy o godz. 17:30. Czasami w środy zamiast nabożeństwa udawano się odwiedzić starsze siostry które ze względu na zdrowie mają problem z regularnym przychodzeniem na nabożeństwa. Po nabożeństwach niedzielnych są zawsze organizowane agapy (poczęstunki). Zbór który zaczął swoje funkcjonowanie w Czechowicach-Dziedzicach liczył początkowo 13 członków i 9 dzieci, czyli razem 22 osoby. Począwszy od września 2010 r. nawróciła się dość spora grupa osób, więc 12.06.2011 r. został zorganizowany pierwszy chrzest wodny zboru czechowickiego. Była to dla zboru szczególna uroczystość. Odbyła się ona w Kaniowie koło Czechowic. Do chrztu przystąpiło 13 osób, z czego dwie ze zboru w Żorach, 10 osób ze zboru w Czechowicach-Dziedzicach i jedna osoba z Tarnobrzegu, która nawróciła się w zborze czechowickim. W wyniku tego do zboru przybyło 10 nowych osób. W 2011 r. zaadaptowano kolejne pomieszczenie na szkółkę niedzielną oraz wyremontowano hol do którego zostały przeniesione poczęstunki po nabożeństwach. W styczniu 2012 r. na nowego pastora powołano brata Jarosława Wilczka (dotychczasowy pastor pełni teraz rolę pastora seniora), a na diakona brata Jarosława Śpiewaka, który pełni również rolę skarbnika zborowego. Sekretarzem zboru w miejsce brata Jarosława Wilczka został brat Rafał Kowalewski. Dnia 1.05.2012 r. została uruchomiona strona internetowa zboru, a dnia 3.06.2012 r. powołano Radę Zboru. Na koniec 2012 r. nasz zbór liczy 28 członków, 27 dzieci i 10 sympatyków, czyli razem 65 wiernych. Powoli sala zgromadzeń staje się dla nas za ciasna i często brakuje wolnych miejsc. Wierzymy, że Pan Bóg będzie przydawał do zboru tych, którzy mają być zbawieni. O to się modlimy i prosimy o modlitwy o błogosławieństwo dla naszego Zboru.

Komentarze

Zostaw komentarz