Opis

Nabożeństwo niedzielne: godzina 10:00
Studium Biblijne: Środa godzina 19:00
Spotkanie młodzieżowe: Sobota godzina 18:00
Szkółka niedzielna: Niedziela godzina 9:15
Próba grupy muzycznej: piątek 19:00

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan – Zbór w Grodzisku Mazowieckim to chrześcijańska społeczność skupiająca osoby wierzące w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który umarł za grzechy wszystkich ludzi, zmartwychwstał i teraz jest w niebie a także w sercach tych, którzy w Niego wierzą. Zbór to społeczność ludzi wierzących w nieomylność natchnionego przez Boga całego Pisma Świętego, będącego Bożym objawieniem, jedyną podstawą wiary i jedynym fundamentem nauczania w Kościele. Członkowie Zboru są osobami, które świadomie i z własnej woli, w akcie wiary, przyjęły do swego serca Jezusa Chrystusa i potwierdziły swoją wiarę chrztem wodnym przez zanurzenie. Oprócz członków Zboru do społeczności należą również dzieci i młodzież oraz osoby przybliżone i sympatycy. Przynależący do społeczności uczestniczą w różnych spotkaniach, których celem jest pogłębianie poznania Pisma Świętego, a tym samym, kształtowanie osobistej relacji z Bogiem i relacji międzyludzkich.

Komentarze

Zostaw odpowiedź