Opis

Zbór w Siedlcach jest częścią Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, należącego do rodziny wolnych kościołów protestanckich.

Założycielem zboru jest misjonarz Ben Layer, absolwent Northland Baptist Bible College. Zbór rozpoczął swoją działalność w 2004 r., początkowo pod szyldem Chrześcijański Kościół Baptystyczny. Był zborem niezależnym, niezwiązanym formalnie z Kościołem Chrześcijan Baptystów w RP. Pod koniec 2011 r. zbór połączył się z Kościołem Chrześcijan Ewangelicznych i jest jego częścią do chwili obecnej.

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 10.30. Charakteryzują się one prostą formą i składają się z kazań opartych na Biblii oraz wspólnego śpiewu i modlitwy. W czasie niedzielnych nabożeństw odbywają się zajęcia Szkoły Niedzielnej dla dzieci.

Komentarze

Zostaw odpowiedź