Opis

Kościół Zielonoświątkowy Zbór AGAPE w Siedlcach

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 11.00.
sala konferencyjna przy ul. 3 Maja 51A (wejście od ul. Żółkiewskiego).

Od 6 IX 2020 roku:
ul. 10 Lutego 18 (Szkoła Podst. 4)
(obok „Orlika”)

Mają również miejsce inne spotkania (modlitewne, wieczory uwielbienia, konferencje).

Spotkanie modlitewne:
Środa, godz. 18.00 (miejsce: biuro kościoła przy ul Żółkiewskiego)

kz siedlce

Widok siedziby od ulicy Żółkiewskiego.

Zbór prowadzi również regularne spotkania w Zakładzie Karnym w Siedlcach.

Jesteśmy

… zwykłymi ludźmi, którzy pochodzą z najrozmaitszych środowisk, posiadają różne wykształcenie i doświadczenie życiowe, są w różnym wieku i mają różne zainteresowania, ale łączy nas jedno – kochamy Boga i chcemy o Nim opowiadać innym.

… ludźmi, którzy żyli daleko od Boga, ale ponieważ przyjęliśmy ofiarę śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, staliśmy się dziećmi Bożymi.

… ludźmi, którzy nie są doskonali, ale swoje upadki i grzechy wyznajemy Bogu, który zawsze przebacza.

… ludźmi, którzy tak, jak wszyscy stykają się na co dzień z problemami i trudnościami, ale staramy się je rozwiązywać w oparciu o zawsze skuteczne wskazówki Pisma Świętego.

… częścią 350 milionowego, ogólnoświatowego ruchu przebudzeniowego, który swoją nazwę “zielonoświątkowy” wywodzi od dnia zesłania Ducha Świętego. To właśnie ruch zielonoświątkowy przypomniał o roli Ducha Świętego i Jego darów w służbie Kościołowi.

Komentarze